W sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2010-08-12

Numer uchwały:
XXXIX/244/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 sierpnia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty