W sprawie:
chwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Baruchowo na lata 2010-2015

Data uchwały:
2010-05-31

Numer uchwały:
XXXVII/234/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 maja 2010 roku