W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/230/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały