W sprawie:
przyjęcia projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/149/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia