W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów pn.: Przebudowa drogi gminnej Kłótno-Kurowo od km 0+000 do km 1+404,57 oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo-Parcele od km 0+000 do km 1+115 wdrażanych w ramach .................

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/146/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 listopada 2008 roku