W sprawie:
upoważnienia do do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/145/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia,z mocą obowiązującą od 1 października