W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchwo w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/138/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego