W sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-08-28

Numer uchwały:
XVIII/127/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Baruchowo