W sprawie:
ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyj

Data uchwały:
2008-04-18

Numer uchwały:
XVI/122/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.