W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2007

Data uchwały:
2008-04-18

Numer uchwały:
XVI/119/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia