OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)2845 611, fax (054)2845 848,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Kurowo - Babia Góra wraz z budową wodociągu w miejscowości Trzebowo.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Zakład Usługowy "Wod-Bud" Zdzisław Kliński

87-811 Fabianki

Nasiegniewo 62a

Cena oferty - 284 544.81

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Zakład Usługowy "Wod-Bud" Zdzisław Kliński

87-811 Fabianki

Nasiegniewo 62a

Cena oferty - 51 709.80

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał Wykonawcę który złożył w ofercie wszystkie wymagane zapisami SIWZ dokumenty, oraz przedstawił najniższą ceną dla poszczególnych zadań.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Zakład Usługowy "Wod-Bud" Zdzisław Kliński

Nasiegniewo 62a

87-811 Fabianki

(4)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Zakład Usług Wiertniczych "STUDWIERT" Piotr Kurkowski

Pokrzywno

86-330 Mełno

(3)

  83,89

 

 

 

  83,89

1

P.P.H.U. "HYDRO-SYSTEM" Tomasz Paradowski

ul. Osiedle Młodych 63

87-811 Fabianki

(6)

  83,77

 

 

 

  83,77

2

Zakład Usługowy "Wod-Bud" Zdzisław Kliński

Nasiegniewo 62a

87-811 Fabianki

(4)

  100,00

 

 

 

  100,00

2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa

Baruchowo

87-821 Baruchowo

(7)

  65,75

 

 

 

  65,75

2

Zakład Usług Wiertniczych "STUDWIERT" Piotr Kurkowski

Pokrzywno

86-330 Mełno

(3)

  44,59

 

 

 

  44,59

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2008-05-07