W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/111/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 kwietnia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy