W sprawie:
uchwalenia budżetu na rok 2008

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIII/100/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego