Zamawiający:
Gmina Baruchowo

Tytuł przetargu:
Wykonanie odwiertów 4 studni głębinowych oraz analizy fizyko - chemicznej wody dla tych studni

CPV:
45.26.22.20-9

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
Oświadczenia z art. 22 i 24

Termin realizacji:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 1; w terminie 14 dni od zakończenia odwiertów studni - dla zadania częściowego: 2


Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Grudziński

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 2

Oferty można składać do:
2006-08-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-08-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
0,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące
w postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spelniajacy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunków za