W sprawie:
sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/65/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Baruchowo