W sprawie:
wyrażenia zgody na zakup maszyny samobieżnej

Data uchwały:
2007-05-22

Numer uchwały:
VII/57/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia