W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne gruntu położonego w miejscowości Okna z przeznaczeniem na drogę gminną

Data uchwały:
2007-05-11

Numer uchwały:
VI/56/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia