dofinansowaniu realizacji zadań lub pożyczki.

 

Rok 2004

-------------

Rok 2005

-------------

Rok 2006

2000,00 zł.

Rok 2007

48.000,00zł - dotacja dla instytucji kultury

 

20.000,00 zł. - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo

Rok 2008

150.000,00 zł. - dotacja dla instytucji kultury

 

20.000,00 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo

Rok 2009

4.390,80 zł. - dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

 

23.000,00 zł. - dotacja dla instytucji kultury

 

29.312,37 zł. - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo

Rok 2010

487.130,00 zł - dotacja dla instytucji kultury

 

30.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo

Rok 2011

56.993 zł – dotacja dla Biblioteki Gminnej

 

269.000 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 

50.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo w 2011 roku