Zobowiązania na koniec 2004 roku

1.660.359,00 zł 

w tym długoterminowe

166.265,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnychZobowiązania na koniec 2005 roku

451.667,00 zł

w tym długoterminowe

451.667,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnychZobowiązania na koniec 2006 roku

459.143,00 zł 

w tym długoterminowe

459.143,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnych


Zobowiązania na koniec 2007 roku

906.619,00 zł 

w tym długoterminowe

906.619,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania na koniec 2008 roku

1.359.150,00 zł 

w tym długoterminowe

1.1355.58,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnych


Zobowiązania na koniec 2009 roku

1.888.058,00 zł 

w tym długoterminowe

1.577.480,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnych


Zobowiązania na koniec 2010 roku

3.127.480,00 zł 

w tym długoterminowe

2.683.968,00 zł

Brak zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania na koniec 2011 roku

3.083.968,00 zł 

w tym długoterminowe

2.600.456,04 zł

Brak zobowiązań wymagalnych