INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Temat zamówienia:Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo

Sygnatura:IBR.271.6.2024

Tryb postępowania:Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków:2024-07-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert:2024-07-24 10:15:00

Termin związania ofertą:2024-08-22

 

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://baruchowo.ezamawiajacy.pl