Zarządzenie nr 1.1.2023

 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie z dnia 03.07.2023r.w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283)zarządzam, co następuje

§1

Przeprowadzić spis z natury obejmujący księgozbiór biblioteki wpisany do programu bibliotecznego Mak+

§2

Termin rozpoczęcia spisu z natury 5 lipca 2023r., a zakończenia 4 sierpnia 2023r.

§4

Do przeprowadzenia spisu opisanego w §2 wyznaczam komisję w następującym składzie:

 

Przewodnicząca – Bożena Kapuścińska

Członek – Maria Radowska

Członek – Edyta Sakowska

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2023r.