PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XLIX SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 26 MAJA2023 r.

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034.
  3. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo.
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Baruchowo oraz zasad ich przyznawania.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mechanizacji Rolnictwa z siedzibą w Baruchowie.