Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno

Sygnatura: IBR.271.26.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-12-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-01-26

 

Link do strony w postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/42b27bc0-e1d6-4e42-b95a-1417fc59ccb5