INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Temat zamówienia: Budowa fontanny na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.20.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-11-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-11-15 10:15:00

Termin związania ofertą: 2022-12-14

 

Link do platformy z prowadzonym postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/917a4dfe-db81-4176-947d-a5d6c3bb0a80