Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.21.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-11-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-11-15 10:15:00

Termin związania ofertą: 2022-12-14

 

Link do platformy z prowadzonym postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8d4a0070-55fc-42f2-b188-1910e69aaf6f