Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach

Sygnatura: IBR.271.13.2022.MW

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-08-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-09-27

 

Postępowanie opublikowane na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/cf3f1597-c809-41a2-b01c-d69b0793edf0