Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątkowice od km 0+000 do km 0+735

: IBR.271.03.2022.KG

: Tryb podstawowy

: Roboty budowlane

: 2022-03-07 10:00:00

: 2022-03-07 10:30:00

: 2022-04-05

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/9609adf2-4641-4891-9245-92ddf861e142