Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przebudowa dróg leśnych zlokalizowanych w miejscowości Skrzynki

 

 

Sygnatura: IBR.271.15.2021.KG

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2021-11-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:30:00

Termin związania ofertą: 2021-12-29

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/306cd530-7afe-42bd-8ca3-a83f0fbebb98