Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830

 

Sygnatura: IBR.271.14.2021.KG

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2021-11-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 10:30:00

Termin związania ofertą: 2021-12-22

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/e6ab1059-96e2-49e3-bc7a-f48ade4a4153