PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXXI SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

 

  1. Projekt Uchwały Nr XXXI.236.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021.
  2. Projekt Uchwały Nr XXXI.237.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie gminy Baruchowo w miejscowości Goreń Duży. 
  3. Projekt Uchwały Nr XXXI.238.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020. 
  4. Projekt Uchwały Nr XXXI.239.2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
  5. Projekt Uchwały Nr XXXI.240.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2021/2022, powierzonych przez Powiat Włocławski.