Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/07e0b466-c288-4d7e-9abe-9cde098d05f7