OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. Kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

Cena oferty - 348 705.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin dostawy

 

 

Razem

1

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

(2)

  58,73

  40,00

 

 

  98,73

1

OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski

Frydrychowo 54

87-410 Kowalewo Pomorskie

(4)

  60,00

  20,00

 

 

  80,00

1

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza paliw - Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

(1)

  58,73

  20,00

 

 

  78,73

1

Petrokan Paliwa Sp. z o.o.

Al. Chopina 2 /4

87-800 Włocławek

(3)

  58,42

  20,00

 

 

  78,42

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2020-11-23