Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki oznaczonej nr 235/26 obręb Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo obj. KW nr WL1W/00030335/1

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 235/26 obręb Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo, obj. KW nr WL1W/00030335/1 będącej własnością Gminy Baruchowo został unieważniony z uwagi na fakt, iż w terminie przewidzianym w ogłoszeniu tj. 13.10.2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego nie stawił się żaden oferent.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 235/26, obręb Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

 

dz. nr ewid. 235/26

pow. 6 027m2

 

842 000,00

-

-

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na stronie www.bip.baruchowo.pl na okres 7 dni, tj. od dnia 19.10.2020 r. do dnia 26.10.2020 r.