INFORMACJA O TERMINIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W GMINIE BARUCHOWO

w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.
• poniedziałek, środa – czwartek w godz. 7.15 – 15.15,
• wtorek w godz. 8.00 – 16.00.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 12 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń – Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 4.

Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń udziela:

            Joanna Gawłowska Sekretarz Gminy, tel. 54 2845 848.

                                                                    

Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo