Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 684 z późn. zm.) Wójt Gminy Baruchowo zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
 
Udostępnianie spisu wyborców:
Pomiędzy 20 kwietnia 2020 r. a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Baruchowo,  Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo

Sposób udostępniania spisu:
Na pisemny wniosek wyborcy udzielona zostanie  informacja,  czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców.