KOMUNIKAT KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W CZARNEM

W związku z otrzymanymi aktualnymi wytycznymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem, informuję, iż zawiesza się działalność placówki od dnia 11 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że z pracownikami ŚDS można się kontaktować telefonicznie, mailowo bądź pocztą tradycyjną.
Kierownik: 604-55-82-15
Pracownicy: 54-2845-684
e-mail: sds@baruchowo.pl
Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem, Czarne 11, 87-821 Baruchowo

W dalszym ciągu z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie pracownicy w miarę możliwości będą starali się utrzymać stały kontakt z uczestnikami. W razie zaistnienia jakichkolwiek potrzeb czy problemów prosimy o kontakt.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Monika Kijek
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem