Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie mienia     (Dz. U.       z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodów służbowych:

   1) autobus Autosan H9.21, nr rej. CWL H121, rok produkcji 2001, nr VIN SUASW3AAP1S021916;

   2) autobus Citroen Jumper, nr rej. CWL 50FG, rok produkcji 2005, nr VIN VF7ZBRMNC17645099;

   3) samochód ciężarowy Citroen Berlingo, nr rej. CWL 47AA, rok produkcji 2004, VIN VF7GJWJYB93130781

 

będących własnością Gminy Baruchowo, odbył się w dniu 09.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

Wadium wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Złożonych ofert pisemnych 3(1 odrzucona z powodów formalnych).

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do pojazdu Citroen Jumper o nr rej CWL 50FG, w stosunku do pozostałych pojazdów z wynikiem negatywnym.

 

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

autobus Autosan H9.21 nr rej. CWL H121

11 000,00

-

-

2.

autobus Citroen Jumper nr rej. CWL 50FG

1 800,00

2 300,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa

w Baruchowie

3.

samochód ciężarowy Citroen Berlingo nr rej. CWL 47AA

1 500,00

-

-

 

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na tablicy Urzędu Gminy Baruchowo na okres 7 dni, tj. od dnia 14.01.2020 r. do dnia 21.01.2020 r.