Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów służbowych:

   1) autobus Autosan H9.21, nr rej. CWL H121, rok produkcji 2001, nr VIN SUASW3AAP1S021916;

   2) autobus Citroen Jumper, nr rej. CWL 50FG, rok produkcji 2005, nr VIN VF7ZBRMNC17645099;

   3) samochód ciężarowy Citroen Berlingo, nr rej. CWL 47AA, rok produkcji 2004, VIN VF7GJWJYB93130781

 

 

będących własnością Gminy Baruchowo, odbył się w dniu 12.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu przystąpiło 0 oferentów.

Złożonych ofert pisemnych 1 (odrzucona z powodów formalnych).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w stosunku do wszystkich wymienionych wyżej pojazdów.

 

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

autobus Autosan H9.21 nr rej. CWL H121

18 300,00

-

-

2.

autobus Citroen Jumper nr rej. CWL 50FG

3 000,00

-

-

3.

samochód ciężarowy Citroen Berlingo nr rej. CWL 47AA

2 500,00

-

-

 

 

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na tablicy Urzędu Gminy Baruchowo na okres 7 dni, tj. od dnia 17.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r.