Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki oznaczonej nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo obj. KW nr WL1W/00035344/2

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działka oznaczona nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo, objętej w KW nr. WL1W/00035344/2 będącej własnością Gminy Baruchowo, odbył się w dniu 13.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

Wadium wpłacił dwóch oferent.

Do przetargu przystąpiło 0 oferentów.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 500,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77 obręb Okna, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

77, o pow. 2 500 m2

23 000,00

-

-

 

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na stronie www.bip.baruchowo.pl na okres 7 dni, tj. od dnia 17.12.2019 r. do dnia 24.12.2019 r.