W sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XIII.91.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego