OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

 O KONSULTACJACH 

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARUCHOWO

NA ROK 2020

 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 52.2019 z dnia 21 października  2019 r.

zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo

do konsultacji  projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2020 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w cyt. ustawie.

 

Termin konsultacji: od 29 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r., do godz. 1600.

 

Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)      drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo;

2)      drogą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl;

3)      osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo 54, pok. nr 4.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny, tel. 54 2845 611 wew. 31.

 

Załącznik: 

      1)      Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy.

Do pobrania:

1)      Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi.

2)      Formularz konsultacji.

 

 

 

Wójt  Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

 

 

 

Baruchowo, 2019.10.21