W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019

Data uchwały:
2019-08-30

Numer uchwały:
X.72.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-30