Baruchowo, dnia 19.06.2019 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzynki

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskami wniesionymi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzynki, rozstrzygam o sposobie ich rozpatrzenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli „Wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzynki”.