Baruchowo dnia: 2019-03-21

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.08.2019.KG                                                                                                 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:  Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2019 roku

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19/03/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 50 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

52 708.32 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

2

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczepy

39 112.42 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

3

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

47 272.68 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

4

ECO-POL  Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

35 938.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

5

Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe "EDEN"

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

37 184.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

6

P.P.H.U. ABBA EKOMED Sp. z o.o.

ul. Filomatów Pomorskich 8

87-100 Toruń

72 380.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

7

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

35 420.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

8

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

30 954.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający

 

  Krzysztof Grudziński