LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

 

1.      PORADNICTWO  RODZINNE

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

 

 

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej

 

Specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Placówka może udzielać także wsparcia ofiarom handlu ludźmi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, poradnictwa z zakresu pomocy społecznej

Brzeska 15

87-800 Włocławek

54 231-22-38

54 231-02-84

Pon.730 - 1530

Wt..800 - 1600

Śr. – Pt. 730 -1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy poniedziałek

1530 - 1730

pcpr@wloclawek.home.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu włocławskiego2.      PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubrańcu

 

 

 

 

 

Terenowy Punkt Konsultacyjny w Brześciu Kujawskim(SP nr 1, ul. Królewska 21

 

 

Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

Pl. Dr Mariana Szulca 4

87-890 Lubraniec

 

54 286 25 73

 

kom. 517 833 966

lub  517 977 607

 

 

 

 

 

 

 

Umówienie telefoniczne

Pon. – Pt. 800 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od umawianych wizyt

 

ppplubraniec@powiat.wloclawski.pl

Mieszkańcy miast i gmin: Lubraniec, Brześć Kujawski, Izbica Kujawska, Choceń i Boniewo.

Kontakt: telefoniczny lub osobisty.

2.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

 

Punkty konsultacyjne:

W Chodczu, Kowalu, Baruchowie, Fabiankach, Lubaniu i Włocławku

 

Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

ul. Wojska Polskiego 18 87-840 Lubień Kujawski

 

5284 31 55

kom. 516 168 040

 

 

Pon.730 - 1530

Wt..800 - 1600

Śr. – Pt. 730 -1530

 

 

 

 

 

Dni i godziny w poszczególnych punktach na stronie www

poradnia-psych-pedag@wp.pl

Mieszkańcy miast i gmin: Lubień Kujawski, Chodecz, Kowal, Baruchowo, Fabianki, Lubanie, Kruszyn i Smólnik3.   PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

Baruchowo 54
87- 821 Baruchowo

 

54 284 56 11 wew. 25 i 35

 

Pon. – Pt. 715 –1515

Wt. 800 – 1600

 

 

 

 

Na podstawie wpływu wniosków

gops@baruchowo.pl

sr@baruchowo.pl

 

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Baruchowo

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

54 284 01 81

Pon. - Pt. 715 - 1515

 

 

 

 

 

 

Na podstawie wpływu wniosków

gops.boratynska@wp.pl

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Boniewo

3.

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskiej Karty

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski

54 231-06-35

Fax: 54 231-06-85

Pn., Wt.,Śr. 715 -1515

Wt. 730 - 1700

Pt. 730 1400

 

 

 

 

 

Na podstawie wpływu wniosków

bops@pro.onet.pl

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu

miasta i gminy Brześć Kujawski

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Choceniu

 

 

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskiej Karty

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul. Sikorskiego 8b

87-850 Choceń

 

54 307- 00- 13

Pn.,Śr.,Cz.Pt. 730 - 1200

Wt. 800 - 1200

barbara.ciesielska@chocen.pl

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Choceń

 

 

 

 

 

 

5.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

ul. Kaliska 2

87-860 Chodecz

54 284 80 70

Pn.. - Pt. 730 – 1530

 

 

 

 

 

 

Na podstawie wpływu wniosków

mgops@chodecz.pl

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Chodecz

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach

 

 

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

 

 

 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

Fabianki 4
87-811 Fabianki

54  231-78-00

fax: 54 231-78-09

Pn., Wt.,Śr. 730 -1530

Wt. 730 - 1700

Pt. 730 1400

 

 

 

 

 

Na podstawie wpływu wniosków

gops@fabianki.pl

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Chodecz

7.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

54  286-50-09

Pn.. - Pt. 730 – 1530

 

 

mgopsizbica@pro.onet.pl

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Izbica Kujawska

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

 

 

ul. Piwna 33

87-820 Kowal

54 284-22-52

Kom. 84  97 362,

884 798 089

Pn.. - Pt. 730 – 1530

 

gopskowal@pro.onet.pl

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Kowal

9.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul. Piwna 24

87-820 Kowal

54 2842 029

 

mopskowal@pro.onet.pl

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta Kowal

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

Lubanie 28a

87-732 Lubanie

54 251-34-13

Pn.. - Pt. 730 – 1530

 

gops_lubanie@op.pl

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy

Lubanie

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski

54 284-43-29

 

ops@poczta.lubien.com.pl

 

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy

Lubień Kujawski

12.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul.  Brzeska 49 87-890 Lubraniec

054 286-20-13 wew. 35

Pn.,Śr., Cz.,  Pt. 715 –1515

Wt. 800 – 1600

 

mgops@lubraniec.pl

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy

Lubraniec

 

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego i wychowawczego, funduszu alimentacyjnego itp.

 

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

54 230-53- 47

Pn.,Śr., Cz.,

730 –1530

Wt. 730 – 1630  Pt. 730 - 1430

 

 

gops@gmina.wloclawek.pl

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu  gminy

Włocławek

 

 

 

 

4.      PORADNICTWO Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu narkomanii

 

Urząd Gminy w Baruchowie Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

 

54 284-56-11

w zależności od  potrzeb

 

 

sekretariat@baruchowo.pl

 

 

Mieszkańcy gminy Baruchowo

2.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu narkomanii

 

Urząd Gminy w Boniewie

Szkolna 28, 87-851 Boniewo

54 284-01- 81

w zależności od  potrzeb

 

 

ug_boniewo@wp.pl

Mieszkańcy gminy Boniewo

3.

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacji psychologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy

gminy Choceń

 

Mitingi Grupy AA „Łokietek

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu narkomanii

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Pl. Wł. Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski

 

 

 

w NZOZ „Medykon” w Brześciu Kujawskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Brzeskim Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15

 

w Brzeskim Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15

 

54  231-63-10

 

 

 

w  zależności od  potrzeb

 

 

 

 

 

 

czynny w I i III środę oraz II piątek miesiąca

I środa – godz. 15.00 - 19.00; III środa – godz. 16.00 – 19.00; II piątek – godz. 08.00 – 12.00

 

 

 

czynny w każdy Pn. w  godz.  1600- 1800

 

 

 

 

poniedziałek o godzinie  1630

sekretariat@brzesckujawski.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i

gminy Brześć Kujawski

4.

Gminna Komisja  rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjny profilaktyki uzależnień

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

 

Urząd Gminy W Choceniu

ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiza OSP w Choceniu ul. 3-go  Maja 29

 

54 284-66-17

 

 

 

 

 

 

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

I i III środa każdego miesiąca  1600-2000

 

maria.dobiecka@chocen.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy

gminy Choceń

5.

Miejsko-Gminna Komisja  rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Punkt informacyjny pomocy terapeutycznej i psychologicznej

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chodczu

ul. Kaliska 2,

87-860 Chodecz

 

 

 

 

 

 

 

ul. Waryńskiego 16

87-860 Chodecz

 

 

54 284-80-70

 

 

 

 

w zależności od  potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

2 razy w miesiącu piątki 1600 -1900

 

urzad@chodecz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i

gminy Chodecz

6.

Gminna Komisja

rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

Urząd Gminy w Fabiankach

54 231-78-03

Czwartek 900-1200

 

 

 

w zależności od  potrzeb

 

 

 

 

 

terapeuta uzależnień

Czw. 900-1200

 

gmina@fabianki.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy

gminy Fabianki

7.

Gminna Komisja   rozwiazywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt  konsultacyjno- informacyjny dla uzależnionych  i ich rodzin

 

 

 

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica
Kujawska

 

 

 

 

 

 

ul. Sportowa 1a

87-865 Izbica Kujawska

 

54 286-5009

 

 

 

 

 

 

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Pn. – Pt. 1400-1800

 

 

psycholog:

Pn. 1400 -1900

Terapeuta;

co II Sob. 1100-1400

 

urzad@izbicakuj.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i

gminy Izbica Kujawska i ościennych gmin

8.

Miejska Komisja   rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Punt konsultacyjny

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

Urząd Miejski w Kowalu

ul. Piwna 24

87-820 Kowal

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Wielkiego 10

87-820 Kowal

 

54 284-12-55

 

 

 

 

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

terapeuta uzależnień:

co II Wt. m-ca 700-1100

psycholog:

każdy Pn. 1500 -1600

 

kowal@kowal.eu

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta

Kowal

 

9.

Gminna Komisja  rozwiazywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjny

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

Urząd Gminy w Kowalu

ul. Piwna 33

87-820 Kowal

54 284-22-52

 

 

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

terapeuta uzależnień i psycholog

I i III Czw. miesiąca 1530- 1730

 

mopskowal@pro.onet.pl

 

 

 

 

 

Mieszkańcy gminy

Kowal

 

10.

Gminna Komisja  rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Lubanie 28 A

87-732 Lubanie

 

54 251-33-12

 

 

 

 

w zależności od potrzeb

 

 

 

 

lubanie@bg.jst.net.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy gminy

Lubanie

 

11.

Miejska

Komisja  Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjny

 

stowarzyszenie „Barka”

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

Urząd Gminy w Lubieniu Kujawskim

54 284-33-33

w zależności od

potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeuta uzależnień

Wt. 1600-1800

 

 

Sb. – w zależności od potrzeb

 

sekretariat@lubien.com.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i

gminy Lubień Kujawski

12.

Gminna Komisja  rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub abstynenta „Nadzieja”

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

Urząd Miejski w Lubrańcu

ul. Brzeska 49

87-890 Lubraniec

 

 

 

 

 

 

 

Pl. Dr Mariana Szulca 4

87-890 Lubraniec

 

54 286 20 17

w zależności od  potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeuta uzależnień

Pt. od 1600

 

mgops@lubraniec.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i

gminy Lubraniec

 

 

 

 

 

gminy ościenne

13.

Gminna Komisja  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

Punkt  konsultacyjny

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeciwdziałaniu

narkomanii

 

 

 

Urząd Gminy we Włocławku

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

54 230-53-47

W zależności od potrzeb

 

 

terapeuta uzależnień

 

 

 

 

Smólnik co drugi wtorek 1600-1800

Kruszyn  co drugi wtorek 1600-1800

 

gops@gmina.wloclawek.pl

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy gminy

Włocławek

 

14.

Infolinia – Anonimowi Alkoholicy

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

801-033-242

 

aa@aa.org.pl

Infolinia skierowana do osób z problemem alkoholowym i osób zainteresowanych tym problemem

 

15.

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki- Narkomania

 

 

 

801-199-990

 

www.narkomania.org.pl

Pomoc osobom uzależnionym

 

 

 

 

5.      PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW DZIECKA

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa

22 583-66-00

Fax 22 583-66-96

 

infolinia:

800-121-212 -

Pn.- Pt. 815-2000 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można  opisać problem i zostawić kontakt do siebie a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Może dzwonić każdy kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

2.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Pomoc dzieciom czekającym  na wsparcie , opiekę i ochronę

 

infolinia:

116-111

Pn. – Pt.

1200-200 w nocy

https://116111.pl

 

 

 

 

 

 

6.      PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”

Pomoc w problemie przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Al., Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia:

800-120-002

Pn. – Sb. 800-2200 Nd. i święta

800-1600

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

Osoby doświadczające przemocy

 

 

 

7. PORADNICTWO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

ochrona praw osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4a

00-503 Warszawa

Korespondencja:

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 

801 801 015

 

Pn.-Pt. 800-1700

www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Porady dla osób niepełnosprawnych, i ich rodzin, i dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kontakt:

telefoniczny

 8.      PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW PACJENTA

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura we Włocławku

Poradnictwo obejmuje wszystkie informacje dot. służby zdrowia.

ul. Kilińskiego 16 Włocławek

54 412-74-00

Pn. -Pt.. 0800-1600

www.nfz-

bydgoszcz.pl

Pacjenci korzystający z usług zdrowotnych refundowanych z NFZ. Kontakt: osobisty lub telefoniczny.

2.

Rzecznik Praw Pacjenta

Poradnictwo z zakresu ochrony praw pacjenta.

Biuro RPP

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

800 190 590 Bezpłatna infolinia 22 532-82-43

Pn.- Pt.

800-1800

www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy, kto ma poczucie łamania jego praw. Kontakt: osobiście telefoniczny, pocztą elektroniczną: rezerwacja@rpp.gov.pl

3.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Poradnictwo w zakresie uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju, poza granicą, kolejki do świadczeń.

ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

800 392 976 22 572-60-42

Pn.- Pt.

800-1600

www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kontakt: osobisty lub telefoniczny.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.      PORADNICTWO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Powiatowy Urząd Pracy

Porady z zakresu zatrudnienia i spraw osób bezrobotnych.

ul. Kapitulna 24 pok. nr 26 87-800 Włocławek

54 234-00-89 wew. 37

Cz. – Pt.

1300- 1400

towl@praca.gov.pl

 

Bezrobotni,

Pracodawcy,

kontakt: osobisty lub telefoniczny.

2.

Infolinia Urzędów Pracy „Zielona Infolinia"

Informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy ul. Ciepła 20 15-472 Białystok

19 528

Pn..- Pt.

800-1800

www.zielonalinia.gov

biuro@zielonalinia.g

ov.pl

Mogą korzystać : zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy,

kontakt: telefoniczny.
10.  PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

PIP- Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Oddział we Włocławku

Porady służące ograniczeniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz pracodawców a także przestrzegania prawa pracy.

ul. Piekarska 16a I piętro, pok.107

87-800 Włocławek

Kontakt: 8.00 – 12.00; 801 002 004 (infolinia)
52 561 11 04 dla połączeń z sieci

Pn. -Pt.

800 - 1400

www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

 

Pracownicy i pracodawcy. Kontakt: osobisty lub telefoniczny.

2.

Centrum Poradnictwa  Państwowej Inspekcji Pracy

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy

Ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

Infolinia: 801-002-006

 

www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 11.  PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku

 

ul. Pl. Wolności 18/19

87-800 Włocławek

 

obsługa klienta:

ul. Płocka 167

87-800 Włocławek

54 230-72-00

trzeci poniedziałek  każdego miesiąca 1500-1800

 

Osoby ubezpieczone i płatnicy składek, świadczeniobiorcy

Kontakt: osobisty

 

 

 

 

2.

Centrum Obsługi telefonicznej ZUS

Pomoc techniczna:

składki, renty, emerytury

 

22 560-16-00

 

Pn. – Pt. 700 -1800

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obsługi-telefonicznej-cot

cot@zus.pl

Ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

 

12.  PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28 , 87-800 Włocławek

54 230-46-12

Pn., Śr.,Cz., Pt. – 730 – 1530
Wt. 800 – 1600

konsumenci@powiat.wloclawski.pl

Każdy kto ma poczucie łamania praw konsumenta

 

2.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

ul. Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia:

801-440-220

22-290-89-16

Pn. – Pt. 800-1800

https://www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl

 

Każdy kto ma poczucie łamania praw konsumenta

 

 13.  PORADNICTWO  DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Sąd Rejonowy

Porady dotyczące potrzeb i praw w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem - realizacja programu „ Tydzień pomocy Osobom „Pokrzywdzonym Przestępstwem”

ul. Kilińskiego 20

87-800 Włocławek

 

Luty 2019

www.wloclawek.sr.gov.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich rodziny

kontakt: osobisty14.  PORADNICTWO  W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Urząd Skarbowy we Włocławku

Podatki, lokalne, akcyza PIT,CIT,VAT

ul. Okrzei 72B
87-800 Włocławek

Centrala: 54 42-32-100

Naczelnik : 54 42-32-120

 

Pn. - Pt.

730 – 1530
poza godzinami pracy pracownicy Urzędu zapewniają obsługę klientów w każdy Pn. 1530 - 1800

W zakresie: obsługi podatnika, orzecznictwa, poboru i egzekucji oraz kontroli.

us0420@kp.mofnet.gov.pl

 

2.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe PIT,CIT,VAT, podatki lokalne, akcyza

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała

801-055-055

z tel. stacjonarnych:22 330-03-30

z zagranicy:

+48 22 33-00-330

Pn. – Pt. 700 -1800

www.kis.gov.pl

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Każdy podatnik

 

15.  PORADNICTWO   W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:

22 361-69-00

Całodobowo 7 dni w tygodniu

dyżurny@rcb.gov.pl

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

 

16.  PORADNICTWO  W ZAKRESIE SPORU Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Rzecznik Finansowy

(ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego ul. Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Ubezpiecz.

gospodarcze:

22 333-73-28

Ubezpiecz. społeczne:

22 333-73-26

22 333-73-27

Ubezpiecz. bankowe i rynku kapitałowego

22 333-73-25

Pn.-Pt. 800-1800

 

 

Pn.-Pt. 1100-1500

 

 

 

Pn.-Pt. 800-1600

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

porady@rf.gov.pl

(czas odpowiedzi na e-mail

- ok 2 tygodnie0

Osoby ubezpieczone i w sporze dot. ubezpieczeń

 

17.  PORADNICTWO  INNE W ZAKRESIE WYŻEJ NIE WYMIENIONYM

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Rzecznik Praw obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

ul. Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

800 676 676

Pn. 1000-1800

Wt. – Pt. 800-1600

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Każdy kto uważa , ze państwo naruszyło jego prawa lub, ze jest traktowany nierówno

 

 

 

18.  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (nr1)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

(adwokaci i radcy prawni)

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

ul. Al. Władysława Łokietka 1a

87-880 Brześć Kujawski

 

54 230-46-10

Pn. – Śr.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

2.

Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (nr2)

Nieodpłatna pomoc prawna

(adwokaci i radcy prawni)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu ul. Kaliska 2

87-860 Chodecz

54 230-46-10

Cz. – Pt.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

3.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (nr3)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

(Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa)

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu

ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4

87-890 Lubraniec

 

54 230-46-10

Pn. – Śr.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

4.

Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (nr4)

Nieodpłatna pomoc prawna

(Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa)

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

54 230-46-10

Cz. – Pt.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

 

19.  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

L.p.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność

dni i godziny

www

e-mail

Kryteria dostępu

1.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (nr5)

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa)

 

Urząd Miejski w Kowalu

ul. Piwna 24

87-820 Kowal

 

54 230-46-10

Pn. – Śr.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

2.

Filia Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (nr6)

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa)

 

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 18

87- 840 Lubień Kujawski

 

54 230-46-10

Cz. – Pt.

1530 - 1930

npp@powiat.wloclawski.pl

Przysługuje osobie która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej