OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej

 

w Baruchowie

 

z dnia 18 września 2018 r.

 

 

        Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie informuje:

 

1.     Wzywa się Komitety Wyborcze biorące udział w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

 

2.     Termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wymienionych w punkcie 1 okręgach wyborczych ulega przedłużeniu o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia i upływa w dniu 24 września 2018 r.

 

3.     Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wymienionych w punkcie 1 okręgach wyborczych pełni w swojej siedzibie dyżur w następujących dniach:

                         - 19 września 2018 r. w godz. 1000 – 1200,

                         - 20 września 2018 r. w godz. 1300 – 1400,

                         - 21 września 2018 r. w godz. 1300 – 1500,

                         - 24 września 2018 r. w godz. 1400 – 1600.

 

                                                                                  Hanna Mrozowicz

 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji  Wyborczej w Baruchowie