W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017

Data uchwały:
2017-02-07

Numer uchwały:
XXVIII.208.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 7 lutego 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego