W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.196.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r.