W sprawie:
ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2017-2025

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.1962016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r.