W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.195.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego